"Powstało by łączyć "

Kolejne spotkanie

Kolejne spotkanie Przedstawicieli Uczestników odbyło się w dniu 16.04.2013r., w gmachu Krajowej Rady Spółdzielczej przy ul. Jasna 1.

Podczas spotkania został podpisany Regulamin Współpracy. Dokonano wyboru pozostałych członków Zespołu Koordynującego, wybrano przewodniczącego Rady Naukowo-Programowej oraz rozpatrzono zgłoszone kandydatury do Rady Naukowo-Programowej.

Został ustalony katalog najważniejszych problemów, którymi w najbliższym czasie  powinno zająć się Forum.

Czytaj więcej

Spotkanie trzecie

W trakcie spotkania, które odbyło się 26 marca 2013 roku, w gmachu Krajowej Rady Spółdzielczej raz jeszcze dyskutowano treść regulaminu współpracy, przyjęto ostatecznie nazwę inicjatywy, która ma brzmieć: Forum Ogrodniczo-Przetwórcze.

Zebrano również zgłoszone kandydatury na członków Rady Naukowo-Programowej oraz dyskutowano nad kształtem ostatecznego składu Rady, tak, aby były to ciało reprezentatywne dla branży.

Czytaj więcej