Kolejne spotkanie

Kolejne spotkanie Przedstawicieli Uczestników odbyło się w dniu 16.04.2013r., w gmachu Krajowej Rady Spółdzielczej przy ul. Jasna 1.

Podczas spotkania został podpisany Regulamin Współpracy. Dokonano wyboru pozostałych członków Zespołu Koordynującego, wybrano przewodniczącego Rady Naukowo-Programowej oraz rozpatrzono zgłoszone kandydatury do Rady Naukowo-Programowej.

Został ustalony katalog najważniejszych problemów, którymi w najbliższym czasie  powinno zająć się Forum.