Kontakt

Forum Ogrodniczo-Przetwórcze

ul. Świętokrzyska 20, lok. 321

00-002 Warszawa

tel.: 504 096 015

fax.: (22) 5054701

www. fo-p.pl

email.: info@fo-p.pl