Spotkanie drugie

Spotkanie 26 lutego 2013 roku odbyło się w gmachu MRiRW i poświęcone było dyskusji nad regulaminem współpracy.

Wcześnie projekt regulaminu został opracowany i przesłany do konsultacji do Uczestników. Zebrano szereg uwag, o które został uzupełniony projekt. W trakcie spotkania przeanalizowano po kolei poszczególne punkty regulaminu wprowadzając szereg kolejnych zmian i uzupełnień.