Spotkanie trzecie

W trakcie spotkania, które odbyło się 26 marca 2013 roku, w gmachu Krajowej Rady Spółdzielczej raz jeszcze dyskutowano treść regulaminu współpracy, przyjęto ostatecznie nazwę inicjatywy, która ma brzmieć: Forum Ogrodniczo-Przetwórcze.

Zebrano również zgłoszone kandydatury na członków Rady Naukowo-Programowej oraz dyskutowano nad kształtem ostatecznego składu Rady, tak, aby były to ciało reprezentatywne dla branży.